ระบบ upload ตอนที่ 3 Ajax & multiupload ด้วย jquery plupload