ระบบ upload ตอนที่ 2 จัดการรูปภาพด้วย Intervention Image package